ROYAL CHRISTMAS SPEECH IN THE COUNTRY OF BILDERBERG

LAATSTE NIEUWS: KONING DOET DIT JAAR DUIDELIJK EEN ‘SATANISCHE STAP TERUG!’ * GEEN HORROR-KUNST MEER AAN DE MUUR EN ‘BRANDENDE KAARSJES’ (ECHT OF ELECTRISCH?) MOETEN VOOR EEN ‘GEZELLIGE SFEER’ ZORGEN * DIT IS EEN COMPLETE U-TURN NA VORIG JAAR * ZELFS DE PLANT IS NU HALF ROOD-HALF GROEN * VERDER KOMT ER GEEN ZINNIG WOORD UIT

3 Replies to “ROYAL CHRISTMAS SPEECH IN THE COUNTRY OF BILDERBERG”

  1. Ik wist niet dat dit Royals zouden zijn. Kwestie van smaak zeker.

    Als psychopaten (de optelsom van ware krankzinnigheid) ECHTE royals en de trouweloze ministerialen waar ze zich d.m.v. proactief en onaflatend geweld ‘of sorts’ (feodale regels en wetten finaal en ijskoud aan de laars lappend zoals het psychopaten betaamt) en “reteglad” als (volkomen illegale) ‘pares’ tussen hebben geglibberd en die hen in de weg staan in de rug steken en de bevolking met grenzenloze moord en terreur onderdrukken en vervolgens zichzelf een kroon op de kop zetten en zich omringen met baatzuchtige meelopers, dan zijn deze toneelspelende moordrobots zonder menselijk allooi ineens “koningen”.

    Als dan een dochter van deze grenzenloos (over lijken van alle rang en stand) verheven lijn met een Duitse omhooggevallen ‘Fürst’ uit de ‘niedriger Adel’ trouwt die door een morganatisch huwelijk van zijn vader met een barones uit de ‘niedriger Adel’ of briefadel de titel “Prinz” meervoudig hoogst bedenkelijk voert (Bernhard) dan is een kleinzoon van die luitjes, wiens vader een lijn van zich nobel voelende Duitse smeden vertegenwoordigt, die het (brief)adelspredikaat “von” van een of ander lid van de bedenkelijk sterk narcistische en op eigenbaat gerichte ‘niedriger Adel’ heeft weten los te peuteren, voordat de “adel” in Duitsland al zijn prerogatieven verloor en de titels onderdeel werden van de achternaam (meneer Herzog zu Krähenstein und Dolenstadt bijv.), koning van Nederland, zelfs al heeft de schitterende lijn hun kroon definitief in de modder geworpen door in 1945 de Grondwet aan de laars te lappen en (met puur baatzuchtige motieven, de bijzonder nadelige tot rampzalige internationaal juridische en andere gevolgen voor Nederland en de Nederlandse bevolking van hoog tot laag negerend) de kuierlatten te nemen in oorlogstijd, buiten de grenzen van Het Koninkrijk der Nederlanden.

    En nu nog eens de Kersttoespraak beluisteren….

Geef een antwoord